Verslag ALV 6 februari 2024

Verslag ALV 6 februari 2024

Verslag Algemene Ledenvergadering Vereniging Dorpsbelang
6 februari 2024 1930 uur in het Dorpshuis.

 1. Opening
  Aangezien Wannes van der Veer, de vorige voorzitter, niet aanwezig kon zijn, opende Tineke Schipper-Bargeman om half acht de vergadering. In de zaal waren 20 leden aanwezig. Tineke las een bericht van Wannes voor. Waarin hij liet weten dat hij het als een eer heeft ervaren om voorzitter te mogen zijn. Hij bedankt alle leden voor het vertrouwen en hoopt dat men de periode onder hem als voorzitter als positief heeft ervaren. Hij bedankt de redactie van de dorpsbode voor het harde en vrijwillige werk en wenst de vereniging nog vele nieuwe plannen, kennismakingen en mooie evenementen. Hij vraagt de leden om het applaus dat hij ‘ongetwijfeld’ zou hebben gekregen te laten klinken voor de andere leden van het bestuur, want zonder Tineke, Marieke, Jackeline, Anne en Alieke zou er bijzonder weinig terecht zijn gekomen van alle activiteiten.
 2. Mededelingen
  De mededeling van de verhoging van de contributie ingaande op 1 januari 2025 is door de leden goedgekeurd. Vanaf 1 januari 2025 betalen leden in Nederland ( behalve leden op Schiermonnikoog) voortaan €60,00. De contributie voor leden op het eiland en buiten Nederland (dat zijn 5 leden) blijft hetzelfde. Dit besluit is genomen vanwege de nu al stijgende verzendkosten.
  Tineke noemde de aankoop van het nieuwe springkussen. Deze is in goed overleg nu in het beheer van Lytje Willem en zal tijdens de aanstaande Koningsdag onthuld worden. Waarna een ieder op het eiland het springkussen weer huren kan voor feesten en partijen.
 3. Ingekomen post
  Omdat in 2023 Schiere Piet, na 18 jaar lang Sinterklaas en de vereniging te hebben bijgestaan, op wereldreis is gegaan heeft het bestuur besloten om tijdens de ALV zijn grote vriend Henk Hockelmann een cadeau aan te bieden. Tineke gaf hem een fotoboek met daarin meer dan 300 foto’s van de bezoekjes van Schiere Piet. Emotioneel beloofde Henk dat het boek goed terecht zou komen. Het bestuur heeft inmiddels een bericht van Schiere Piet uit Australië ontvangen dat hij erg blij is met het boek.
 4. Verslag jaarvergadering 2022
  Jackeline Schuthof las het verslag van de vorige algemene ledenvergadering voor.
 5. Jaarverslag 2023
  Marieke Kremer deed een verslag van alle activiteiten van het afgelopen jaar.
 6. Jaarrekening 2023 en begroting 2024
  Penningmeester Tineke had de jaarrekening aan de aanwezige leden uitgereikt. Deze vindt u
  elders in de dorpsbode terug. Tevens staat deze op onze website.
 7. Verslag van de kascommissie
  Mirjam Smit-Benhlima en Dieke Kok deden verslag van de kascontrole en gaven de penningmeester en het bestuur decharge.
 8. Vrijwilligers kascommissie
  Dieke Kok doet de volgende keer voor de tweede keer de kascontrole, samen met Eric Augusteijn.
 9. Verslag redactie dorpsbode
  Redactielid Marjolein las het verslag, geschreven door Marijke die helaas verhinderd was, voor.
 10. Bestuursverkiezing
  We hebben afscheid genomen van Wannes en Alieke en 3 nieuwe bestuursleden aangenomen. De heren Evert-Jan, Eelco en Wiebe hadden tijdens de intocht en het opzetten van de kerststal al hun hulp aangeboden en zijn dus nu officieel onze nieuwe bestuursleden. Het bestuur is daarmee weer compleet met 7 personen.
 11. Uitreiking Pluim 2023
  Het bestuur heeft de Zilveren Pluim 2023 uitgereikt aan het hele team van kinderboerderij de Witte Winde. Jennifer van de Meer nam de pluim in ontvangst.

Om 8 uur werd de vergadering afgesloten en hebben we nog een drankje aan de bar
genuttigd.