Jaarrekening/financiëel verslag 2022

Jaarrekening/financiëel verslag 2022

Hieronder ziet u het overzicht van 2022 en de begroting voor 2023.

Nagekeken en goedgekeurd op 07-01-2023 door de kascommissie, bestaande uit dhr Ferry Knaack en mevr Mirjam Smit-Benhlima.Deze overzichten besproken in de Algemene ledenvergadering (ALV) op 24 februari 2023 .