Jaarrekening/financiëel verslag 2023

Jaarrekening/financiëel verslag 2023

Hieronder ziet u het overzicht van 2023 en de begroting voor 2024. Nagekeken en goedgekeurd op 05-02-2024 door de kascommissie, bestaande uit Mirjam Smit-Benhlima en Dieke Kok. Deze overzichten besproken in de Algemene ledenvergadering (ALV) op 6 februari 2024 .