Dat verdient een pluim!

Dat verdient een pluim!

Kent u iemand die weleens een compliment mag krijgen? Een blijk van erkenning voor enthousiaste inzet en toewijding? Zonder dat hij of zij daarvoor betaald wordt? Dan verdient die een pluim! Jarenlang heeft de Vereniging Dorpsbelang ze al uitgereikt aan (groepen) personen:

1985 IJsclub de Halve maan
1986 De Schierse schooier (Meindert Dobbinga) – geld inzamelen voor Indonesië
1987 Marion van Boven – verzorgen van moeder en behulpzaam in het dorp
1995 Arend Maris – vele publicaties over het eiland en eilanders
1996 Karel v.d. Geest, Lou Post en Willem Penning – schoonhouden natuur
1997 Haaike Boersma – inzamelen hulpgoederen voor Roemenië
1998 Tjitte en Auke Talsma, Foppe Schut, Jan Groendijk en Hendrik Kobes – herstellen walviskaken
1999 Jan Berend Bazuin – 25 jaar Sinterklaas
2000 Hidde Smit – jarenlang bezorgen kranten en beheer Dorpshuis
2001 Els Perdok – schrijven eilander woordenboek
2002 Aukje Klopstra – verzorgen paarden ruitervereniging
2003 Henk Koning – eilander taalploeg en oud-redacteur Dorpsbode
2004 Johan Snijdood – 16 jaar beheerder geluidsinstallatie Dorpsbelang
2005 Wyb Jan Groendijk – verzorgen Vredenhof
2006 Gerrit Vlasma – vrijwilliger zwembad en SWS
2007 Len van Veelen – dirigent Us Ferdivedaasje
2008 Hanneke Krol – kleutergym, wandelen met Mirjam Hauer, bestuurslid SWS, Turnlust en Dorpsbelang
2009 Erik Augusteijn – afscheid redacteur Dorpsbode
2010 Sytze Schut (gouden pluim) – afscheid voorzitter Dorpsbelang
2011 Jelle Bloem – kledingacties voor Roemenië
2012 Renze Visser – wandelen met Mirjam Hauer, maaltijdrijden, collectes lopen
2013 Dick Kool (postuum) – filmbeelden van het eiland
2014 Papierploeg V.V. de Monnik, Bote de Jong – in 2015 35 jaar ophalen oud papier
2015 Vrijwilligers van de begrafenisvereniging, Astrid van der Zaag
2016 Muziekvereniging IN – alle inzet bij onder andere Koningsdag, intocht Sinterklaas, dodenherdenking en de rondgang op kerstavond
2017 Annet van der Meulen – dertig jaar seniorengym, gemeenteraadslid, fysiotherapeut
2018 Eddy en Gieny de Groot – gezichten van kassa en kantine van het zwembad
2019 Erik Jansen – 15 jaar redacteur Dorpsbode

Nu willen we de pluimentraditie weer invoeren, maar dan wel in een andere vorm. Welke, dat is nog een verrassing.
Denkt u nu meteen aan een persoon of groep personen die zich belangeloos inzet voor de bewoners van Schiermonnikoog? Mail dan voor 31 december naar info@dorpsbelangschiermonnikoog.nl of bel met Marieke Kremer: 0519-531503.
Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelang zal zich over de inzendingen buigen en bepalen wie de pluim krijgt, deze wordt dan uitgereikt tijdens de algemene ledenvergadering in februari 2024.