Privacybeleid

Privacybeleid

Wij hechten veel belang aan privacy en online veiligheid, daarom doen we ons uiterste best om de gegevens die u met ons deelt te beschermen. Wij gaan uit van de volgende principes:

– zorgzaam omgaan met uw privégegevens
– transparantie over hoe wij met uw gegevens omgaan
– wij delen uw gegevens niet met derden zonder u daarover te informeren
– wij staan u graag te woord als u vragen heeft omtrent privacy of veiligheid. U kan ons hiervoor een e-mail sturen naar privacy@dorpsbelangschiermonnikoog.nl.

In deze privacy verklaring leest u welke concrete maatregelen wij daarvoor nemen.

1. Algemene bepalingen
2. De Dorpsbode
3. Gebruik van onze website

1. Algemene bepalingen

Wie zijn we

Vereniging Dorpsbelang is een rechtspersoon, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met KVK-nummer 40000135 en vestiging te Schiermonnikoog, met activiteiten die vallen onder lokaal welzijnswerk. Vereniging Dorpsbelang Schiermonnikoog bestaat sinds 1947 en is opgericht omdat de lokale bevolking meer activiteiten en sociale voorzieningen op het eiland wilde hebben. Tegenwoordig zijn veel sociale voorzieningen (zoals bijvoorbeeld het Dorpshuis) meer centraal georganiseerd, waardoor ons werk nu voornamelijk bestaat uit het organiseren van activiteiten voor en door eilanders. Festiviteiten als Koningsdag en Sinterklaas zijn voorbeelden van wat onze vereniging organiseert.
Ons website-adres is: https://www.dorpsbelangschiermonnikoog.nl/
Onze doelstellingen bestaan eruit om een ieder te vermaken door de activiteiten die wij organiseren. Onze activiteiten hebben dan ook een open en welkom karakter.
Daarnaast tracht onze vereniging het eilander leven in beeld te brengen door verslagen van ons, andere verenigingen of van de ‘gewone man’ uit te brengen in ons tweewekelijkse verenigingsblad De Dorpsbode.
Financiële steun krijgen wij van onze leden en adverteerders in verenigingsblad De Dorpsbode, dat tweewekelijks op de deurmat valt bij onze leden.

Uw contactinformatie

Wanneer u wenst lid te worden van Vereniging Dorpsbelang, wordt u opgenomen in ons contactenbestand, dat bestaat uit één Word-bestand op de computer van het bestuurslid dat verantwoordelijk is voor de ledenadministratie. Hierin worden uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer opgeslagen.
Opzeggingen en aanmeldingen die met de post binnenkomen en bank-machtigingen die ons op papier bezorgd zijn worden bij het hierboven genoemde bestuurslid in een map bewaard zonder dat daar verder kopieën van zijn.
Wanneer u aangeeft een advertentie te willen plaatsen in verenigingsblad De Dorpsbode, worden uw gegevens doorgegeven aan de penningmeester, met de bedoeling om u een rekening en betalingsverzoek te kunnen sturen.

Hoe lang we uw data bewaren

Het bestuurslid dat bevoegd is voor de ledenadministratie, bewaart naam, adres, e-mailadres en telefoonnummers van leden, ook nadat hun lidmaatschap beëindigd is. Dit omdat het herhaaldelijk handig is gebleken om die gegevens te blijven bewaren. Deze gegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden en worden niet met derden gedeeld, maar enkel ingezet voor zaken die in uw eigen belang kunnen zijn. Indien u wenst geschrapt te worden uit ons gegevensbestand, mag u dat laagdrempelig kenbaar maken door een mailtje te richten aan privacy@dorpsbelangschiermonnikoog.nl en dan zorgen wij dat uw gegevens binnen een maand uit onze bestanden geschrapt worden.

Met wie we uw data delen

Onze leden krijgen automatisch verenigingsblad De Dorpsbode thuis bezorgd.
Wanneer u op Schiermonnikoog woont, dan delen wij uw naam en adres met de bezorger. Dit is een vrijwilliger met wie wij de afspraak hebben dat hij aan andere mensen niet mag vertellen wie er wel of niet lid zijn. Wij communiceren met deze bezorger via WhatsApp.
Het gebeurt soms dat een andere vrijwilliger de taak van bezorger overneemt. In dat geval krijgt deze nieuwe bezorger dan eveneens de namen en adressen van onze abonnees op Schiermonnikoog en met hem/haar worden dezelfde afspraken gemaakt.
Van leden die aan de wal wonen delen wij actuele naam- en adresgegevens met de drukkerij, Rekladruk / NEF Grafisch. Dit om het mogelijk te maken de dorpsbodes via PostNL te versturen. Rekladruk werkt conform de AVG, hun privacyverklaring vindt u hier.

Hoe we uw data beveiligen

Vereniging Dorpsbelang maakt werk van bescherming van uw gegevens en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Mocht u echter de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan a.u.b. direct contact met ons op.

Welke datalek procedures we geïmplementeerd hebben

Wanneer er vermoedens zijn dat de door ons verzamelde gegevens in handen zijn gekomen van derden die hiertoe geen toestemming hebben, zal Vereniging Dorpsbelang u daarvan op de hoogte brengen en zullen wij ons houden aan de meldplicht datalekken.

Van welke derde partijen we data ontvangen

Vereniging Dorpsbelang ontvangt van derde partijen geen persoonlijke data over u.

Wat voor geautomatiseerde besluiten we nemen en profilering we doen met gebruikersdata

Wij leveren geen diensten die geautomatiseerde besluiten nemen en verzamelen geen data aan bijvoorbeeld advertentieprofielen.

Openbaarmakingsverplichtingen van de industrie

Vereniging Dorpsbelang is niet gebonden aan enige openbaarmakingsverplichtingen van de industrie.

2. De Dorpsbode

Welke informatie bevat De Dorpsbode

Vereniging Dorpsbelang tracht het eilander leven in beeld te brengen door verslagen van de vereniging zelf, andere verenigingen of van de ‘gewone man’ uit te brengen in het twee wekelijkse verenigingsblad De Dorpsbode. Dit impliceert dat er gegevens van gebeurtenissen en personen worden gedeeld met alle leden van Vereniging Dorpsbelang. De redactie van De Dorpsbode besteedt bij iedere inzending van kopij zorgvuldig aandacht aan privacy en maakt weloverwogen afwegingen van wat wel en niet kan geplaatst worden, dit zowel voor tekst als voor ingeleverde foto’s. Wij denken momenteel na over manieren om nog zekerder te kunnen zijn dat alle betrokkenen akkoord zijn met plaatsing van hun materiaal in verenigingsblad De Dorpsbode.

Met wie delen wij De Dorpsbode

De Dorpsbode valt in de bus bij alle leden van Vereniging Dorpsbelang en gaat door de handen van de drukker, de bezorger op het eiland of PostNL.
Wij hebben met het ingaan van de AVG in mei 2018 besloten om De Dorpsbode niet langer online te zetten. Oudere edities zijn verwijderd van onze webserver, maar kunnen buiten onze wil nog op het internet ronddwalen. Wij vragen onze leden om De Dorpsbode niet met anderen te delen en zeker niet online te zetten.

Met wie delen wij wie De Dorpsbode ontvangt

Zoals besproken in deze paragraaf delen wij bepaalde gegevens met de drukker, de bezorger en PostNL.

3. Gebruik van onze website

Welke persoonlijke data we verzamelen en waarom we het verzamelen

Contactformulieren op onze website

De door u ingevoerde gegevens op het lidmaatschaps- of contactformulier van onze website worden gebruikt om uw vraag te kunnen verwerken. Ze worden zoals hoger vermeld bewaard op de computer van het bestuurslid dat bevoegd is voor de ledenadministratie en zo nodig ook op de computer van de penningmeester.
Om ons ervan te gewissen dat u geen robot bent maken wij gebruik van Google reCAPTCHA. Als u niet bent ingelogd op een Google-account, worden de verzamelde gegevens toch door Google met unieke ID’s gekoppeld aan de browser of de app van het apparaat dat u gebruikt. Wanneer u bent ingelogd op Google, worden die gegevens ook opgeslagen in uw Google-account en behandeld als persoonlijke gegevens volgens het privacy beleid van Google.

Cookies en tracking op de website

verenigingdorpsbelang.nl maakt geen gebruik van cookies of tracking.

Ingesloten inhoud van andere websites

verenigingdorpsbelang.nl toont geen ingesloten inhoud van andere websites, wel links naar andere websites. Door te klikken op die links verlaat u de pagina’s die door dit privacybeleid worden beschermd en zijn de privacyregels van de desbetreffende websites aan de orde.

Analytics

Wij werken niet samen met externe diensten voor analyse van bezoeken aan onze website.

Met wie we uw data delen

dorpsbelangschiermonnikoog.nl wordt gehost bij het Britse bedrijf Webfaction op een server in Amsterdam. Deze server wordt beheerd door Burobaum, een Nederlands bedrijf dat gevestigd is in Groningen.
– Wanneer u een bericht achterlaat op ons lidmaatschaps- of contactformulier worden die gegevens zoals hoger vermeld via de reCAPTCHA gedeeld met Google.
– berichten die u plaatst op één van deze formulieren komen terecht in een mailbox die gehost wordt door Webfaction en beheerd door Burobaum.

Welke rechten u hebt over uw data

U kan ons altijd verzoeken om uw data uit onze bestanden te wijzigen of te verwijderen, door ons een e-mail te sturen naar privacy@dorpsbelangschiermonnikoog.nl. Wij zullen ons best doen om zo spoedig mogelijk aan uw vraag te voldoen. Uiterlijk binnen een maand.

Waar we uw data naartoe sturen

Wij delen uw data niet met anderen dan hogergenoemde instanties (drukkerij, bezorger, Google, Webfaction, Burobaum)

Veiligheid website

WordPress, plugins en thema worden met regelmaat gecontroleerd op veiligheidsupdates. Deze updates worden zo snel als mogelijk uitgevoerd door Burobaum.