Jaarverslag Dorpsbode 2020

Jaarverslag Dorpsbode 2020

Francine Venselaar

“Wat is hij weer dun”, vertelden we elkaar dit jaar veelvuldig tijdens de redactieavonden. Zo’n dunne Dorpsbode is natuurlijk niet gek in dit vreemde jaar. Na half maart 2020 ging vrijwel geen enkele activiteit nog door vanwege de coronamaatregelen. Dus hadden we weinig aankondigingen en weinig verslagen. Er waren zelfs een paar Dorpsbodes met slechts twintig pagina’s. En, wat ook nog nooit is voorgekomen, we hadden een lege agenda in de Dorpsbode van 1 april 2020. Dat was geen grap. Die Dorpsbode zelf was nog iets dikker. Hij stond namelijk vol van de afgelastingen. 

Toch was er iedere twee weken gelukkig voldoende kopij om een Dorpsbode te vullen zodat ook in coronatijden iedereen elke twee weken weer wat leesvoer had. 

Bij gebrek aan het gebruikelijke voorpagina-nieuws hebben we op de voorkant dit jaar een paar keer plaats gemaakt voor een ingestuurd in memoriam van ons ontvallen eilanders. Een mooi eerbetoon aan deze overleden personen. Het plaatsen van een in memoriam op de voorpagina stelde ons ook voor dilemma’s: wat als mensen nu altijd verwachten dat een in memoriam op de voorkant komt? Wat als er twee mensen komen te overlijden in dezelfde Dorpsbode? Gelukkig hebben we tot nu toe geen moeilijke keuze hoeven te maken.

Een uitdaging voor de redactie waren ook in deze jaargang weer de ingezonden meningen. We zagen vaak een herhaling van argumenten voorbij komen. We streven ernaar om slechts meningen te plaatsen die nieuwe argumenten geven om zo niet onnodig in herhaling te vallen. De Dorpsbode staat open voor meningen, maar liever niet voor herhaling. Dat dit soms een grijs gebied is, bleek ook dit jaar. Een artikel afwijzen is nooit leuk. Niet voor de inzender die hier toch moeite voor heeft gedaan en niet voor de redactie, die een lastig besluit moet nemen. 

De rubriek meningen zal voortaan een vaste inzender missen. Wij betreuren het overlijden Jörn van Boven. Hij was een trouwe kopij-inzender van onder andere de rubriek meningen en heeft met zijn meningen veel bijgedragen. Regelmatig ontvingen we zijn bijdragen handgeschreven of uitgeprint om over te typen omdat het niet gelukt was de inzending per e-mail te versturen. Tot op het laatste moment kwam hij zijn bijdrage vaak persoonlijk afleveren aan de deur. 

Op 1 april verscheen op de achterkant van de Dorpsbode een nieuwe rubriek. Vier jaar lang vulde Heleen Faber de achterkanten met mooie, oude foto’s. Toen zij in november 2019 aangaf te willen stoppen, moesten we op zoek naar een andere invulling. Die vonden we na een oproep. De achterkant werd vanaf 1 april gevuld met een oude foto op de 1e van de maand en een stuk eilander tekst op de 15e van de maand.

Nieuw dit jaar was ook de manier waarop de redactie bij elkaar komt. Sinds vele jaren werkt elk redactielid vanuit huis en hebben we contact via de e-mail contact. Dit jaar raakte iedereen vertrouwd met verschillende manieren van online videovergaderen. Voor de redactie bleek dat ook een uitkomst. We werken nu nog steeds vanuit huis, maar we hebben ook via een videovergadering contact in plaats van alleen via de e-mail. Zo kunnen we sneller overleggen over de voorkant, de interpretatie van een artikel, een mogelijk onjuist geschreven naam, enz.

Erik Jansen nam vorig jaar, na bijna vijftien jaar, afscheid van De Dorpsbode. In Nathan Brinkman vonden we een waardig opvolger. De redactie bestond in 2020 verder uit: Marja Been, Alberic Bruschke, Marjolein en mijzelf. 

Als dadelijk de coronamaatregelen worden versoepeld en er weer leuke activiteiten mogen plaatsvinden, hopen we dat veel mensen ons mailadres weer weten te vinden voor verslagen van activiteiten, zodat we in 2021 weer een mooie, dikke stapel Dorpsbodes krijgen. We horen graag van jullie allemaal op redactie@dorpsbode.nl.