Jaarrekening/financieel verslag 2021

Jaarrekening/financieel verslag 2021

Hieronder ziet u het overzicht van 2021 en de begroting voor 2022.

Nagekeken en goedgekeurd op 02-02-2022 door de kascommissie, bestaande uit dhr Eric Augusteijn en dhr Ferry Knaack.

Deze overzichten worden normaal gesproken altijd besproken in de Algemene ledenvergadering (ALV) .

Deze vergadering stellen we, vanwege corona, nog even uit. Zodra de COVID-19-situatie weer wat rustig is, plannen wij de ALV en zijn jullie van harte welkom om hem bij te wonen.