Contributie 2022

Contributie 2022

Contributie 2022

De automatische incasso van de contributie 2022 heeft inmiddels plaatsgevonden.
De contributie bedraagt €40,- en voor leden die in het buitenland wonen €85,-.
Wij willen de leden, die zelf de contributie betalen, verzoeken dit vóór 8 februari over te maken op rekening:
NL71 RABO 0346 1104 91, onder vermelding van “contributie 2022, met uw postcode en uw huisnummer”.
Mochten wij na 8 februari uw contributie nog niet ontvangen hebben, dan sturen wij u een factuur met €2,50 extra aan administratiekosten.
Mocht u alsnog de vereniging willen machtigen, of heeft u twijfels of u ons gemachtigd heeft, of heeft u andere vragen stuur dan gerust een mail naar info@dorpsbelangschiermonnikoog.nl