Author Archives: Tjeerd Bosma

 1. Jaarverslag Dorpsbode 2020

  Leave a Comment

  Francine Venselaar

  “Wat is hij weer dun”, vertelden we elkaar dit jaar veelvuldig tijdens de redactieavonden. Zo’n dunne Dorpsbode is natuurlijk niet gek in dit vreemde jaar. Na half maart 2020 ging vrijwel geen enkele activiteit nog door vanwege de coronamaatregelen. Dus hadden we weinig aankondigingen en weinig verslagen. Er waren zelfs een paar Dorpsbodes met slechts twintig pagina’s. En, wat ook nog nooit is voorgekomen, we hadden een lege agenda in de Dorpsbode van 1 april 2020. Dat was geen grap. Die Dorpsbode zelf was nog iets dikker. Hij stond namelijk vol van de afgelastingen. 

  Toch was er iedere twee weken gelukkig voldoende kopij om een Dorpsbode te vullen zodat ook in coronatijden iedereen elke twee weken weer wat leesvoer had. 

  Bij gebrek aan het gebruikelijke voorpagina-nieuws hebben we op de voorkant dit jaar een paar keer plaats gemaakt voor een ingestuurd in memoriam van ons ontvallen eilanders. Een mooi eerbetoon aan deze overleden personen. Het plaatsen van een in memoriam op de voorpagina stelde ons ook voor dilemma’s: wat als mensen nu altijd verwachten dat een in memoriam op de voorkant komt? Wat als er twee mensen komen te overlijden in dezelfde Dorpsbode? Gelukkig hebben we tot nu toe geen moeilijke keuze hoeven te maken.

  Een uitdaging voor de redactie waren ook in deze jaargang weer de ingezonden meningen. We zagen vaak een herhaling van argumenten voorbij komen. We streven ernaar om slechts meningen te plaatsen die nieuwe argumenten geven om zo niet onnodig in herhaling te vallen. De Dorpsbode staat open voor meningen, maar liever niet voor herhaling. Dat dit soms een grijs gebied is, bleek ook dit jaar. Een artikel afwijzen is nooit leuk. Niet voor de inzender die hier toch moeite voor heeft gedaan en niet voor de redactie, die een lastig besluit moet nemen. 

  De rubriek meningen zal voortaan een vaste inzender missen. Wij betreuren het overlijden Jörn van Boven. Hij was een trouwe kopij-inzender van onder andere de rubriek meningen en heeft met zijn meningen veel bijgedragen. Regelmatig ontvingen we zijn bijdragen handgeschreven of uitgeprint om over te typen omdat het niet gelukt was de inzending per e-mail te versturen. Tot op het laatste moment kwam hij zijn bijdrage vaak persoonlijk afleveren aan de deur. 

  Op 1 april verscheen op de achterkant van de Dorpsbode een nieuwe rubriek. Vier jaar lang vulde Heleen Faber de achterkanten met mooie, oude foto’s. Toen zij in november 2019 aangaf te willen stoppen, moesten we op zoek naar een andere invulling. Die vonden we na een oproep. De achterkant werd vanaf 1 april gevuld met een oude foto op de 1e van de maand en een stuk eilander tekst op de 15e van de maand.

  Nieuw dit jaar was ook de manier waarop de redactie bij elkaar komt. Sinds vele jaren werkt elk redactielid vanuit huis en hebben we contact via de e-mail contact. Dit jaar raakte iedereen vertrouwd met verschillende manieren van online videovergaderen. Voor de redactie bleek dat ook een uitkomst. We werken nu nog steeds vanuit huis, maar we hebben ook via een videovergadering contact in plaats van alleen via de e-mail. Zo kunnen we sneller overleggen over de voorkant, de interpretatie van een artikel, een mogelijk onjuist geschreven naam, enz.

  Erik Jansen nam vorig jaar, na bijna vijftien jaar, afscheid van De Dorpsbode. In Nathan Brinkman vonden we een waardig opvolger. De redactie bestond in 2020 verder uit: Marja Been, Alberic Bruschke, Marjolein en mijzelf. 

  Als dadelijk de coronamaatregelen worden versoepeld en er weer leuke activiteiten mogen plaatsvinden, hopen we dat veel mensen ons mailadres weer weten te vinden voor verslagen van activiteiten, zodat we in 2021 weer een mooie, dikke stapel Dorpsbodes krijgen. We horen graag van jullie allemaal op redactie@dorpsbode.nl. 

 2. Verslag van 29 juni 2021

  Leave a Comment

  VERSLAG ALGEMENE LEDEN VERGADERING 29-06-2021

  Joke opende om 19:30 uur de vergadering in het dorpshuis.

  Het was een bijzonder jaar en dus ook een bijzonder vergadering. Een andere vergadering dan gebruikelijk, maar wat waren we blij dat we weer bij elkaar konden komen.

  Het was een korte vergadering. De aandacht ging onder andere uit naar het afscheid van onze voorzitter Joke Eijer. Zij was 4 jaar lang voorzitter. We zullen haar creatieve uitspattingen en ideeën, waaronder prachtige Koningsdagfietstochten, missen. Gelukkig heeft ze beloofd dat ze de komende Koningsdag paraat zal staan als vrijwilliger, dus wees gerust. Joke, bij deze alsnog hartelijk bedankt voor je tomeloze inzet.

  Ook moesten we afscheid nemen van onze penningmeester, Eric Brunekreef, die helaas niet aanwezig kon zijn. Voorzitter Joke Eijer nam al eerder afscheid van Eric. Foto’s van dit afscheid stonden eerder in de Dorpsbode. Eric, nogmaals bedankt voor je inzet.

  Wannes van de Veer werd aangedragen als nieuwe voorzitter en dit werd met luid applaus bekrachtigt. Wij feliciteren hem dan ook met zijn functie als voorzitter.

  Tineke Schipper-Bargeman neemt de penningmeesterrol over van Eric Brunekreef.  Ook die bestuursfunctie werd bekrachtigd met een applaus. Alieke Talsma werd als nieuw bestuurslid aangedragen door het bestuur. Ook die werd bekrachtigd met applaus.

  De kascommissie voor 2021 zal bestaan uit Eric Augusteijn en ….?  Halbe Kroes gaf aan in 2021  nog wel een keer plaats te willen nemen in de kascommissie, maar we kijken ook graag even verder om niet dezelfde samenstelling te hebben. Mocht het niet lukken om een nieuwe lid voor de kascommissie te vinden dan komen we graag terug op Halbe zijn woorden.

  Cynthia de Jong gaf aan dat ze het jammer vindt dat de mensen  in de rubriek “Eilauner in it túerejiet” op onze website in het algemeen op leeftijd zijn. De verhalen zijn goed en mooi, maar Cynthia zou het leuk vinden om ook de jongeren aan te spreken voor deze rubriek. De jongeren op het eiland hebben ook vele talenten en mooie verhalen. De persoon die in “Eilauner in it túerejiet” staat mag altijd de volgende persoon doorgeven. Daarom blijft het vaak in hetzelfde kringetje. Het bestuur gaat hiermee aan de slag. Cynthia gaf aan dat ze wil helpen om interviews af te nemen. Het bestuur neemt dit mee en komt hier graag bij haar op terug.

  De vergadering verliep verder zonder bijzonderheden. Met een voor haar laatste hamerslag sloot Joke heeft om 20:30 uur de vergadering, waarop iedereen huiswaarts keerde.

  Wij wensen iedereen een fijne zomer/goed seizoen en blijf bovenal gezond!

 3. Nieuwe voorzitter Wannes van der Veer

  Leave a Comment

  Afgelopen 29 juni heb ik de hamer van Joke Eijer ontvangen en daarmee ben ik de nieuwe voorzitter van de Vereniging Dorpsbelang. Een functie die ik met veel plezier ga vervullen.

  Ik ben Wannes van der Veer, deel van team KunstFaam, en nu 6 jaar woonachtig op het eiland. Voor mijn werk als lichtontwerper en technisch producent voor theatervoorstellingen ben ik nog veel aan de wal. Toch is het eiland voor mij een heel fijn thuis.

  Op de dag dat ik benoemd werd tot voorzitter werd ik 33 jaar. Na te zijn opgegroeid in Enkhuizen heb ik 10 jaar in Amsterdam gewoond en 2 jaar in Groningen voordat wij ons vestigden op de Badweg. Met veel plezier hebben wij daar ons (t)huis gemaakt en nu ook al weer 6 jaar onze werkplek met KunstFaam.

  Toen ik werd gevraagd voor Vereniging Dorpsbelang heb ik daar niet lang over hoeven nadenken. Er kwamen direct ideeën. Veel verhalen die Klasiena (mijn vriendin) mij vertelt over de activiteiten van vroeger laten mijn vingers jeuken. Ik denk dat Dorpsbelang, met respect voor natuur en inwoner, ook iets kan gaan betekenen voor de jong volwassenen en voor de oudere jeugd.

  Ik hoop dat ik op steun vanuit het eiland kan rekenen bij activiteiten die we organiseren. Als jullie ideeën hebben voor activiteiten die Dorpsbelang zou kunnen organiseren: laat het vooral weten. Wij staan daar zeker voor open! Complimenten en verbeterpunten hoor ik ook graag.

  Ik heb er zin in om samen met iedereen mooie jaren met Vereniging Dorpsbelang tegemoet te zien!

  Tot snel!

  Wannes

 4. Uitnodiging en agenda van de Algemene Ledenvergadering 29 juni 2021

  Leave a Comment

  Beste leden, het gaat eindelijk lukken!

  Dinsdag 29 juni 19.30 uur houden wij de Algemene ledenvergadering in het Dorpshuis.

  Wij volgen natuurlijk de coronamaatregelen. U dient zich dan ook van tevoren op te geven. Dit doet u door een mailtje te sturen naar:  info@dorpsbelangschiermonnikoog.nl 

  Opgeven kan niet telefonisch of via een bestuurslid, uitsluitend via de e-mail. 

  Bij binnenkomst vragen wij u nogmaals naar uw naam en telefoonnummer, en doen wij een gezondheidscheck door u een paar vragen te stellen over uw gezondheid.

  In een eerdere editie hebben wij u de jaarrekening en de verslagen al gepresenteerd. Daarom zal deze ALV er anders uitzien dan normaal, zo lezen wij de verslagen niet voor. U kunt deze verslagen teruglezen op onze website.

  Agenda ALV 29-06-2021:

  1 Opening

  2 Mededeling

  3 Ingekomen post

  4 Verslag jaarvergadering 2020

  5 Jaarverslag 2020

  6 Jaarrekening 2020 en begroting 2021

  7 Verslag van de kascommissie

  8 Vrijwilligers kascommissie

  9 Verslag redactie dorpsbode

  10 Bestuursverkiezing

  • Aftredend en niet herkiesbaar: Eric Brunekreef (penningmeester)
  • Vervangend penningmeester: Tineke Schipper-Bargeman
  • Aftredend en niet herkiesbaar: Joke Eijer (voorzitter)
  • Aangedragen voorzitter: Wannes van der Veer
  • Aangedragen bestuurslid: Alieke Talsma

  Mogelijke andere kandidaten kunnen zich tot 24 uur voor de vergadering bij de secretaris (Marieke Kremer) melden.

  11 Rondvraag

  12 Sluiting

  In verband met de nog huidige regelgeving doen we dit jaar geen afsluitend drankje na de vergadering

 5. Afscheid Eric Brunekreef

  Leave a Comment

  Afscheid Eric Brunekreef,
  Penningmeester Dorpsbelang Schiermonnikoog

  Na enige jaren bestuurslid van de vereniging te zijn geweest, heeft Eric
  vol enthousiasme het penningmeesterschap op zich genomen. Daar komt best wat bij kijken, lidmaatschapsgelden, facturen voor advertenties in de
  dorpsbode en zo nog vele andere activiteiten en evenementen die
  bekostigt moeten worden. Daarnaast het verzorgen van de jaarrekening en
  de begroting; Eric had hier elke keer veel werk mee.
  Om begrijpelijke redenen is het voor Eric niet meer haalbaar dit naast
  zijn werk te blijven doen in deze moeilijke tijden. Hij heeft dan ook
  aangegeven te willen stoppen. Tineke is bereid gevonden voorlopig het
  penningmeesterschap over te nemen.
  Normaal zouden we dit met u hebben gedeeld tijdens de Algemene Leden
  Vergadering en zouden we dan ook gepast afscheid van Eric hebben
  genomen.
  Ook dit kan gezien de huidige maatregelen voorlopig niet doorgaan.
  Omdat we Eric willen bedanken voor zijn enthousiaste inzet van de
  afgelopen jaren en zijn ideeën en inbreng bij de vergaderingen,
  activiteiten, Koningsdag, kerststal enz enz hebben wij vandaag bij de
  Spar onze kans gegrepen om Eric te bedanken met een mooi cadeau.
  Het blijkt dat Eric al een exemplaar heeft van dit prachtige eilander
  huisje dus nu heeft hij dit als een prachtige set.
  Eric, ontzettend bedankt voor je inzet en we blijven natuurlijk graag
  gebruik van je maken als vrijwilliger!
  Namens alle leden en bestuur

 6. Algemene LedenVergadering

  Leave a Comment

  Beste leden van Vereniging Dorpsbelang Schiermonnikoog,

  ALV

  Zoals inmiddels bekend, stellen we de ledenvergadering uit naar april 2021.

  In deze dorpsbode publiceren wij vast alle stukken zoals u dat van ons gewend bent.
  Het jaarverslag, de jaarrekening en de begroting, zodat als hier vragen over zijn, jullie dit vast aan ons kunnen mailen. Mail vragen en opmerkingen naar info@dorpsbelangschiermonnikoog.nl
  Wij nemen dit dan uiteraard mee in de ALV.

  De kascommissie is inmiddels geweest en heeft akkoord gegeven.
  Tijdens de ALV komen we hierop terug.

  De agenda voor de ALV zal tzt gepubliceerd worden; maar hier alvast de bestuurswissels die er aan komen.

  Bestuurswissel

  Aftredend en niet herkiesbaar: Eric Brunekreef (penningmeester)
  De functie penningmeester is overgenomen door Tineke Bargeman

  Aftredend en niet herkiesbaar: Joke Eijer (voorzitter)
  Het bestuur draagt voor als nieuw lid en voorzitter Wannes van der Veer

  Tevens zal het bestuur een nieuw lid voorstellen tijdens de ALV
  (Aanmeldingen zijn natuurlijk ook altijd welkom)

  We hopen jullie in april te zien met de ALV en zien jullie vragen en opmerkingen graag tegemoet in de mail.

  Met hartelijke groet namens het bestuur,

  Joke Eijer

  Voorzitter Vereniging Dorpsbelang Schiermonnikoog  Verslag van Algemene ledenvergadering op 31 januari 2020

  Om 20:00 opent de Voorzitter Joke de vergadering in het Dorpshuis

  Een vergadering waarin we na 25 en 15 jaar afscheid hebben genomen Hanneke Krol en Erik Jansen. Dat is wel een bijzondere verdienste van beide!

  Erik Jansen krijgt de zilveren pluim uit gereikt en wordt heel hartelijk bedankt voor al zijn jaren van tomeloze inzet, wat zullen we je missen.

  Dat geldt ook voor Hanneke, 25 jaar, waarvan de laatste jaren als secretaris, Hanneke had altijd alles bij de hand en was van alles op de hoogte. Wat leuk dat Sytze Schut een paar leuke anekdotes kwam delen met ons.

  Marieke Kremer neemt de secretarisrol over van Hanneke en  Autger Soepboer is voorgedragen als nieuw bestuurslid, dit werd met luid applaus bekrachtigt .

  De jaarverslagen en -rekening werden aangenomen zoals gepresenteerd, onze dank aan de kascommissie.

  De vergadering is verder zonder bijzonderheden verlopen, Joke heeft om half 10 de vergadering gesloten en de aanwezige leden uitgenodigd voor een afsluitend drankje aan de bar.


  Jaarverslag activiteiten 2020

  Dit Jaar gaat de boeken in als één die we allen nooit zullen vergeten, het jaar waarin de covid 19 ons allemaal hard raakt, zowel privé als zakelijk.

  Ons eerste activiteit de jaarlijkse Kinderbingo die gepland stond op 29 april  in het dorpshuis hebben we moeten afzeggen.  Lytje  Willem kwam daarop met een geweldig idee zodat het toch nog door kon gaan. ONLINE KINDERBINGO , zo hebben Lytje Willem en Vereniging Dorpsbelang samen de kinderbingo uitgevoerd, wat een groot succes bleek.

  Toen kwam koningsdag inzicht, helaas moesten we die ook af lasten en hebben we die ieder op ons eigen manier in huiselijke kring moeten vieren.

  11 juni Bevrijdingsdag. 75 jaar vrijheid dat zou een groot feest worden. De werkgroep was achter de schermen hier al maanden mee bezig. Ook dit moesten we afgelasten. De fietstocht die was uitgezet kon men gelukkig wel doen, daar is veelvuldig gebruik van gemaakt.

  Zo gaan we met z’n allen de zomer in en lijkt het weer wat beter te gaan in Nederland, helaas mocht het zo niet blijven en werden toch weer alle regels weer verscherpt.

  Ons eerste activiteit na de vakantie is voor onze kinderen één van de leukste; SINTERKLAAS!  Het is even spannend geweest of hij wel kon en mocht komen, aangezien hij in de Dorpsbode schreef dat hij niet kwam. Wel had hij aangekondigd dat er een speciaal Schiermonnikoog Sinterklaas journaal  werd uitgezonden. En had hij een brievenbus bij de burgermeester laten bezorgen, die zij voor het gemeentehuis heeft gezet waar de kinderen hun post, verlanglijstjes en tekeningen voor de Sint in konden doen. De Burgermeester zou er voor zorgen dat hij de post kreeg en dat is gelukt. Op 25 november kreeg de bassischool Yn de Mande een verrassing bezoek van Sinterklaas en zijn pieten, geheel onverwachts, de kinderen waren dolblij dat hij toch nog op Schiermonnikoog was aangekomen ook al was het in het geheim, hij was er en dat was alles wat telde, zo konden ze toch nog 4 december Sinterklaas verwelkomen op school en er een mooie dag van maken.

  Ook de ouderen en de zieken onder ons werden door de Sint en zijn Pieten met een bezoekje verrast, om een hart onder de riem steken in deze rare tijd, uiteraard op gepaste afstand. 

  Klozum hadden we voor de volwassenen al afgelast, later moest helaas ook het Kinderklozum afgelast worden. 

  En zo zijn we alweer bij kerstdagen beland waarin gelukkig onze kerststal wel weer stond te stralen in het Willemshof, en we donderdag 24 december van 11:00 tot 15:00 een draaiorgel door het dorp hebben laten gaan met kerstmuziek om de eilanders zowel jong en oud  en badgasten jong en oud wat op te vrolijken.

  En nu op naar 2021, met hopelijk weer onze vertrouwde activiteiten, en wellicht een aantal nieuwe, leuke activiteiten, wie weet!


  Download de jaarrekening 2020