Verslag van 29 juni 2021

Verslag van 29 juni 2021

VERSLAG ALGEMENE LEDEN VERGADERING 29-06-2021

Joke opende om 19:30 uur de vergadering in het dorpshuis.

Het was een bijzonder jaar en dus ook een bijzonder vergadering. Een andere vergadering dan gebruikelijk, maar wat waren we blij dat we weer bij elkaar konden komen.

Het was een korte vergadering. De aandacht ging onder andere uit naar het afscheid van onze voorzitter Joke Eijer. Zij was 4 jaar lang voorzitter. We zullen haar creatieve uitspattingen en ideeën, waaronder prachtige Koningsdagfietstochten, missen. Gelukkig heeft ze beloofd dat ze de komende Koningsdag paraat zal staan als vrijwilliger, dus wees gerust. Joke, bij deze alsnog hartelijk bedankt voor je tomeloze inzet.

Ook moesten we afscheid nemen van onze penningmeester, Eric Brunekreef, die helaas niet aanwezig kon zijn. Voorzitter Joke Eijer nam al eerder afscheid van Eric. Foto’s van dit afscheid stonden eerder in de Dorpsbode. Eric, nogmaals bedankt voor je inzet.

Wannes van de Veer werd aangedragen als nieuwe voorzitter en dit werd met luid applaus bekrachtigt. Wij feliciteren hem dan ook met zijn functie als voorzitter.

Tineke Schipper-Bargeman neemt de penningmeesterrol over van Eric Brunekreef.  Ook die bestuursfunctie werd bekrachtigd met een applaus. Alieke Talsma werd als nieuw bestuurslid aangedragen door het bestuur. Ook die werd bekrachtigd met applaus.

De kascommissie voor 2021 zal bestaan uit Eric Augusteijn en ….?  Halbe Kroes gaf aan in 2021  nog wel een keer plaats te willen nemen in de kascommissie, maar we kijken ook graag even verder om niet dezelfde samenstelling te hebben. Mocht het niet lukken om een nieuwe lid voor de kascommissie te vinden dan komen we graag terug op Halbe zijn woorden.

Cynthia de Jong gaf aan dat ze het jammer vindt dat de mensen  in de rubriek “Eilauner in it túerejiet” op onze website in het algemeen op leeftijd zijn. De verhalen zijn goed en mooi, maar Cynthia zou het leuk vinden om ook de jongeren aan te spreken voor deze rubriek. De jongeren op het eiland hebben ook vele talenten en mooie verhalen. De persoon die in “Eilauner in it túerejiet” staat mag altijd de volgende persoon doorgeven. Daarom blijft het vaak in hetzelfde kringetje. Het bestuur gaat hiermee aan de slag. Cynthia gaf aan dat ze wil helpen om interviews af te nemen. Het bestuur neemt dit mee en komt hier graag bij haar op terug.

De vergadering verliep verder zonder bijzonderheden. Met een voor haar laatste hamerslag sloot Joke heeft om 20:30 uur de vergadering, waarop iedereen huiswaarts keerde.

Wij wensen iedereen een fijne zomer/goed seizoen en blijf bovenal gezond!