Algemene LedenVergadering

Algemene LedenVergadering

Beste leden van Vereniging Dorpsbelang Schiermonnikoog,

ALV

Zoals inmiddels bekend, stellen we de ledenvergadering uit naar april 2021.

In deze dorpsbode publiceren wij vast alle stukken zoals u dat van ons gewend bent.
Het jaarverslag, de jaarrekening en de begroting, zodat als hier vragen over zijn, jullie dit vast aan ons kunnen mailen. Mail vragen en opmerkingen naar info@dorpsbelangschiermonnikoog.nl
Wij nemen dit dan uiteraard mee in de ALV.

De kascommissie is inmiddels geweest en heeft akkoord gegeven.
Tijdens de ALV komen we hierop terug.

De agenda voor de ALV zal tzt gepubliceerd worden; maar hier alvast de bestuurswissels die er aan komen.

Bestuurswissel

Aftredend en niet herkiesbaar: Eric Brunekreef (penningmeester)
De functie penningmeester is overgenomen door Tineke Bargeman

Aftredend en niet herkiesbaar: Joke Eijer (voorzitter)
Het bestuur draagt voor als nieuw lid en voorzitter Wannes van der Veer

Tevens zal het bestuur een nieuw lid voorstellen tijdens de ALV
(Aanmeldingen zijn natuurlijk ook altijd welkom)

We hopen jullie in april te zien met de ALV en zien jullie vragen en opmerkingen graag tegemoet in de mail.

Met hartelijke groet namens het bestuur,

Joke Eijer

Voorzitter Vereniging Dorpsbelang SchiermonnikoogVerslag van Algemene ledenvergadering op 31 januari 2020

Om 20:00 opent de Voorzitter Joke de vergadering in het Dorpshuis

Een vergadering waarin we na 25 en 15 jaar afscheid hebben genomen Hanneke Krol en Erik Jansen. Dat is wel een bijzondere verdienste van beide!

Erik Jansen krijgt de zilveren pluim uit gereikt en wordt heel hartelijk bedankt voor al zijn jaren van tomeloze inzet, wat zullen we je missen.

Dat geldt ook voor Hanneke, 25 jaar, waarvan de laatste jaren als secretaris, Hanneke had altijd alles bij de hand en was van alles op de hoogte. Wat leuk dat Sytze Schut een paar leuke anekdotes kwam delen met ons.

Marieke Kremer neemt de secretarisrol over van Hanneke en  Autger Soepboer is voorgedragen als nieuw bestuurslid, dit werd met luid applaus bekrachtigt .

De jaarverslagen en -rekening werden aangenomen zoals gepresenteerd, onze dank aan de kascommissie.

De vergadering is verder zonder bijzonderheden verlopen, Joke heeft om half 10 de vergadering gesloten en de aanwezige leden uitgenodigd voor een afsluitend drankje aan de bar.


Jaarverslag activiteiten 2020

Dit Jaar gaat de boeken in als één die we allen nooit zullen vergeten, het jaar waarin de covid 19 ons allemaal hard raakt, zowel privé als zakelijk.

Ons eerste activiteit de jaarlijkse Kinderbingo die gepland stond op 29 april  in het dorpshuis hebben we moeten afzeggen.  Lytje  Willem kwam daarop met een geweldig idee zodat het toch nog door kon gaan. ONLINE KINDERBINGO , zo hebben Lytje Willem en Vereniging Dorpsbelang samen de kinderbingo uitgevoerd, wat een groot succes bleek.

Toen kwam koningsdag inzicht, helaas moesten we die ook af lasten en hebben we die ieder op ons eigen manier in huiselijke kring moeten vieren.

11 juni Bevrijdingsdag. 75 jaar vrijheid dat zou een groot feest worden. De werkgroep was achter de schermen hier al maanden mee bezig. Ook dit moesten we afgelasten. De fietstocht die was uitgezet kon men gelukkig wel doen, daar is veelvuldig gebruik van gemaakt.

Zo gaan we met z’n allen de zomer in en lijkt het weer wat beter te gaan in Nederland, helaas mocht het zo niet blijven en werden toch weer alle regels weer verscherpt.

Ons eerste activiteit na de vakantie is voor onze kinderen één van de leukste; SINTERKLAAS!  Het is even spannend geweest of hij wel kon en mocht komen, aangezien hij in de Dorpsbode schreef dat hij niet kwam. Wel had hij aangekondigd dat er een speciaal Schiermonnikoog Sinterklaas journaal  werd uitgezonden. En had hij een brievenbus bij de burgermeester laten bezorgen, die zij voor het gemeentehuis heeft gezet waar de kinderen hun post, verlanglijstjes en tekeningen voor de Sint in konden doen. De Burgermeester zou er voor zorgen dat hij de post kreeg en dat is gelukt. Op 25 november kreeg de bassischool Yn de Mande een verrassing bezoek van Sinterklaas en zijn pieten, geheel onverwachts, de kinderen waren dolblij dat hij toch nog op Schiermonnikoog was aangekomen ook al was het in het geheim, hij was er en dat was alles wat telde, zo konden ze toch nog 4 december Sinterklaas verwelkomen op school en er een mooie dag van maken.

Ook de ouderen en de zieken onder ons werden door de Sint en zijn Pieten met een bezoekje verrast, om een hart onder de riem steken in deze rare tijd, uiteraard op gepaste afstand. 

Klozum hadden we voor de volwassenen al afgelast, later moest helaas ook het Kinderklozum afgelast worden. 

En zo zijn we alweer bij kerstdagen beland waarin gelukkig onze kerststal wel weer stond te stralen in het Willemshof, en we donderdag 24 december van 11:00 tot 15:00 een draaiorgel door het dorp hebben laten gaan met kerstmuziek om de eilanders zowel jong en oud  en badgasten jong en oud wat op te vrolijken.

En nu op naar 2021, met hopelijk weer onze vertrouwde activiteiten, en wellicht een aantal nieuwe, leuke activiteiten, wie weet!


Download de jaarrekening 2020