Afscheid Eric Brunekreef

Afscheid Eric Brunekreef

Afscheid Eric Brunekreef,
Penningmeester Dorpsbelang Schiermonnikoog

Na enige jaren bestuurslid van de vereniging te zijn geweest, heeft Eric
vol enthousiasme het penningmeesterschap op zich genomen. Daar komt best wat bij kijken, lidmaatschapsgelden, facturen voor advertenties in de
dorpsbode en zo nog vele andere activiteiten en evenementen die
bekostigt moeten worden. Daarnaast het verzorgen van de jaarrekening en
de begroting; Eric had hier elke keer veel werk mee.
Om begrijpelijke redenen is het voor Eric niet meer haalbaar dit naast
zijn werk te blijven doen in deze moeilijke tijden. Hij heeft dan ook
aangegeven te willen stoppen. Tineke is bereid gevonden voorlopig het
penningmeesterschap over te nemen.
Normaal zouden we dit met u hebben gedeeld tijdens de Algemene Leden
Vergadering en zouden we dan ook gepast afscheid van Eric hebben
genomen.
Ook dit kan gezien de huidige maatregelen voorlopig niet doorgaan.
Omdat we Eric willen bedanken voor zijn enthousiaste inzet van de
afgelopen jaren en zijn ideeën en inbreng bij de vergaderingen,
activiteiten, Koningsdag, kerststal enz enz hebben wij vandaag bij de
Spar onze kans gegrepen om Eric te bedanken met een mooi cadeau.
Het blijkt dat Eric al een exemplaar heeft van dit prachtige eilander
huisje dus nu heeft hij dit als een prachtige set.
Eric, ontzettend bedankt voor je inzet en we blijven natuurlijk graag
gebruik van je maken als vrijwilliger!
Namens alle leden en bestuur