Author Archives: Tineke

 1. Koningsdag 2022

  Leave a Comment

  Koningsdag 2022
  Vereniging Dorpsbelang

  Op woensdag 27 april vierden we eindelijk weer als vanouds Koningsdag op de Willemshof met een kindervrijmarkt, toespraken, oranjekoek en een middag bomvol activiteiten.
  In alle vroegte legden de eerste kinderen hun kleedjes al neer om spullen te verkopen of om geld te verdienen met spelletjes. Rond 11.00 uur opende Dorpsbelangvoorzitter Wannes van der Veer het feest. Burgemeester Ineke van Gent hield een toespraak en kinderburgemeester Rinske van der Bijl las het gedicht De koning van Bellevue van Annie M.G. Schmidt voor. Daarna klonk het Wilhelmus en het eilander volkslied.
  De rest van de ochtend was het een gezellige drukte op de vrijmarkt waar veel kinderen goede zaken deden.
  Na lunchtijd waren er twee soorten activiteiten. Op de Willemshof had Lytje Willem een parcours uitgezet met allemaal verschillende (kinder)activiteiten. Schminken en knutselen, een stormbaan en veel verschillende soorten spelletjes. Wie zijn activiteitenlijst vol had, kreeg een stempel en mocht het enorme springkussenparcours op. Het springkussen was natuurlijk mateloos populair en ook zonder stempel mochten kinderen aan het einde van de middag naar hartenlust proberen zo snel mogelijk over de opgeblazen obstakels te lopen.
  De tweede activiteit was een fietstocht over het eiland waarbij groepjes fietsers verschillende opdrachten moesten oplossen. Bij het inleveren van de oplossing mochten de fietsers een prijsje uitzoeken. Maar liefst 169 volwassenen en 66 kinderen gaven zich op voor de fietstocht.
  En, hoewel de rest van Noord-Nederland in wolken was gehuld, scheen de zon veelvuldig op de Willemshof. Het was een topdag!

 2. Algemene Ledenvergadering op 5 april 2022

  Leave a Comment

  Verslag algemene ledenvergadering 5 april 2022

  Klokslag 20.00 uur opent Wannes voor de eerste keer als voorzitter de algemene ledenvergadering, met in de zaal 6 gasten. Waaronder de kascommissie, 2 leden van de redactie en een aanstaand nieuw bestuurslid.

  Punt 2 op de agenda waren de mededelingen. De mededeling dat de dorpsbode 3 wekelijks komt in plaats van de 1e en de 15e van de maand werd nog iets duidelijker toegelicht. Uit de zaal kwamen er geluiden dat de tweewekelijkse bezorging wel voor meer vastigheid voelde. We gaan het eerst een jaar proberen en dan evalueren hoe het gaat. Tevens werd in de vergadering benoemt dat Cynthia de Jong haar eerste interview voor de “Eilauner in it Tuerejiet” heeft afgerond. Ze gaat elk kwartaal een eilander interviewen. Deze gesprekken kunt u op de website teruglezen. In de dorpsbode zal hier bij het volgende interview ook aandacht aan besteed worden.

  Tineke heeft de ingekomen post doorgenomen. Een brief van Sytze Schut, Garda Meerdink en Hilbert de Vries zijn behandeld en meegenomen in het archief.

  Autger heeft het verslag van de vorige jaarvergadering voorgelezen en Jackeline het verslag van de activiteiten van 2021. Dit laatste verslag kunt u teruglezen in de dorpsbode van 16 april 2022.

  De jaarrekening was door penningmeester Tineke uitgedeeld, daar waren verder geen vragen meer over. De kascommissie ( Eric Augusteijn en Ferry Knaack) hebben de penningmeester decharge verleent. Er kwam applaus uit de zaal. Ferry Knaack is de volgende keer weer van de partij in de  kascommissie en we zoeken er nog een 2e persoon bij. Wilt u zich aanmelden? Dan mag u een mailtje sturen naar info@dorpsbelangschiermonnikoog.nl.

  Francine heeft een beknopte versie van het verslag van de dorpsbode 2021 voorgelezen. De uitgebreide versie kunt u ook in de dorpsbode van 16 april 2022 terugvinden.

  Punt 10 op de agenda: Jappie is als bestuurslid aftredend en niet herkiesbaar. De voorzitter heeft persoonlijk afscheid van hem genomen. Jackeline en Marieke zijn aftredend en wel herkiesbaar en zijn met applaus uit de zaal en aan de bestuurstafel weer herkozen voor 3 jaar. Een nieuw aangedragen bestuurslid Anne Boot zat in de zaal en zij is ook met applaus gekozen als aanvulling voor het team. Zij zal zich in de dorpsbode van 16 april kort voorstellen.

  Tijdens de rondvraag bedankt Eric Augusteijn de redactie en de bestuursleden voor het meewerken aan het jaarboek van ’t Heer en Feer.  En hij is benieuwd waarom “de zilveren/gouden pluim” niet meer op de agenda staat. Onze uitleg is dat deze op zijn en erg prijzig om weer te bestellen. Dat daarvoor nu de rubriek “Eilauner in it Tuerejiet” is bedacht voor op de website. Tevens hadden we de donatie van €500,- afgeschaft. Maar het bestuur heeft besloten om dit toch 1 keer per jaar uit te reiken. Per jaar wordt bekeken waar het echt nodig is , met als criteria dat het bijdraagt aan de activiteiten voor het dorp Schiermonnikoog. Marjolein benoemt dat ze het erg spijtig vindt dat er zo weinig mensen naar onze algemene ledenvergadering  komen.

  Om 2030 uur sluit de voorzitter met een hamerslag de vergadering en nemen we nog een afsluitdrankje.

 3. Piratenschip voor kinderboerderij de Witte Winde.

  Leave a Comment

  Vereniging Dorpsbelang heeft een bedrag gesponsord om de kinderen op het eiland de kans te geven om weer heerlijk veilig te kunnen klimmen en spelen.
  Wie helpt ook mee om dit mooie piratenschip te kunnen kopen voor de kinderboerderij de Witte Winde?

 4. Jaarrekening/financieel verslag 2021

  Leave a Comment

  Hieronder ziet u het overzicht van 2021 en de begroting voor 2022.

  Nagekeken en goedgekeurd op 02-02-2022 door de kascommissie, bestaande uit dhr Eric Augusteijn en dhr Ferry Knaack.

  Deze overzichten worden normaal gesproken altijd besproken in de Algemene ledenvergadering (ALV) .

  Deze vergadering stellen we, vanwege corona, nog even uit. Zodra de COVID-19-situatie weer wat rustig is, plannen wij de ALV en zijn jullie van harte welkom om hem bij te wonen.

 5. Contributie 2022

  Leave a Comment

  Contributie 2022

  De automatische incasso van de contributie 2022 heeft inmiddels plaatsgevonden.
  De contributie bedraagt €40,- en voor leden die in het buitenland wonen €85,-.
  Wij willen de leden, die zelf de contributie betalen, verzoeken dit vóór 8 februari over te maken op rekening:
  NL71 RABO 0346 1104 91, onder vermelding van “contributie 2022, met uw postcode en uw huisnummer”.
  Mochten wij na 8 februari uw contributie nog niet ontvangen hebben, dan sturen wij u een factuur met €2,50 extra aan administratiekosten.
  Mocht u alsnog de vereniging willen machtigen, of heeft u twijfels of u ons gemachtigd heeft, of heeft u andere vragen stuur dan gerust een mail naar info@dorpsbelangschiermonnikoog.nl