Hessel Dubblinga

Gepensioneerd

Hessel ging naar de zeevaartschool in Delfzijl en ging varen als stuurman, maar toen er een vacature vrijkwam op de vuurtoren solliciteerde Hessel. Hij heeft 25 jaar op de toren gezeten en sinds 7 jaar is hij met pensioen.

Hessel is in Groningen geboren, maar zijn voorvaderen van vaders kant woonden al in de 16e eeuw op Schiermonnikoog.
Hessel is opgegroeid in Farmsum aan de Eems, en ging ook hier naar school. Toch werden alle vakanties op Schiermonnikoog doorgebracht. Bep woonde in de Blinkert aan de Badweg. Hessel kan zich nog wel herinneren, dat de boot vanuit Oostmahorn vertrok en aankwam in de jachthaven. Hij had in zijn jeugdjaren dan ook vrienden aan de wal en vrienden op het eiland, zoals Jan Bert Arends, Hedzer Meintema en Berend Klompsma.
Hessel ging naar de zeevaartschool in Delfzijl en ging varen als stuurman, maar toen er een vacature vrijkwam op de vuurtoren solliciteerde Hessel. Het was de bedoeling voor een half jaar, maar door verandering in de vaart is hij gebleven. Hij heeft de verandering meegemaakt van Kustwacht naar Verkeersdienst. Hessel heeft 25 jaar op de toren gezeten en sinds 7 jaar is hij met pensioen.
Naast zijn werk op de vuurtoren heeft hij veel bestuursfuncties vervuld op de scholen, met name toen zijn 3 kinderen op het eiland op school zaten.

Nu Hessel met pensioen is heeft hij het toch nog druk. Als mantelzorger voor zijn moeder, die nu in de Blinkert woont, maar ook met zijn hobby voor de Stichting Verdronken Geschiedenis. Deze internationale stichting doet onderzoek naar allerlei vondsten op de Waddeneilanden, van Texel tot Denenmarken, en organiseren op de eilanden vondstavonden. In zijn vrijetijd mag Hessel dan ook graag op het strand, op Simonszand en Rottumerplaat schatzoeken. Vroeger ging hij jutten om van het gejutte hout een hut te bouwen. Tegenwoordig gaat hij met zijn neus in de wind zoeken op het strand op zoek naar verdronken vondsten.
Hij wil dan ook nog graag naar de andere eilanden op zoek naar verdronken geschiedenis.

Dat Hessel veel waarde hecht aan de geschiedenis blijkt ook wel uit zijn andere hobby;
zijn verzameling speelscheepjes. Vroeger werden deze speelscheepjes als model gebruikt voor de scheepsbouwers, maar er werden ook wedstrijden mee gevaren aan de wadkant, waarbij muizen als bemanning meegingen.
Mocht hij € 500,- ontvangen (“is eigenlijk veel te weinig”) dan zou hij dit graag geven aan de inrichting voor een museum en voor de opslag van alle waardevolle boeken, die niet verloren mogen gaan.

Als je Hessel vraagt naar zijn favoriete feest beginnen zijn ogen te stralen bij Klozum. Hoewel hij de laatste jaren niet meer meedoet, voelt hij altijd nog wel de kriebel. De herinneringen aan een Klozumavond, waarop hij zich 8 keer verkleed en 8 verschillende acts opvoert in het Open Huis. Of de Klozumavond met een rode en blauwe bus.
Toch heeft hij ook goede herinneringen aan Oud en Nieuw, waarbij vroeger nog werd gesleept. Maar ook aan Pinksterfeest Kallemooi, eigenlijk wel aan elk eilander feest. Wanneer vele bekenden en oud-eilanders weer naar Schiermonnikoog komen, voor een soort reunie.
Hessel vindt het belangrijk, dat deze feesten onder de eilanders blijven bestaan. Maar vindt het ook heel belangrijk, dat de eilander geschiedenis bewaard blijft.
Hij geeft tot slot een goede raad :
“zorg goed voor de geschiedenis van nu en vroeger”.