Algemene Leden Vergadering

Algemene Leden Vergadering op 6 februari 2024, Dorpshuis, 19.30 uur

Beste leden,

Bij deze nodigen we u graag uit op dinsdag 6 februari 19.30 uur voor de Algemene Leden Vergadering
Locatie: Dorpshuis

Agenda 

1 Opening
2 Mededeling
– Verhoging contributie per 2025
3 Ingekomen post
4 Verslag jaarvergadering 2023
5 Jaarverslag 2023
6 Jaarrekening 2023 en begroting 2024 *
7 Verslag van de kascommissie
8 Vrijwilligers kascommissie
9 Verslag redactie dorpsbode
10 Bestuursverkiezing
– Aftredend en niet herkiesbaar Wannes Van Der Veer (voorzitter)
– Aftredend en niet herkiesbaar Alieke Talsma
– Aangedragen bestuurslid: Wiebe Dam
– Aangedragen bestuurslid: Evert-Jan Soepboer
– Aangedragen bestuurslid: Eelco Broekstra
Mogelijke nieuwe andere kandidaten kunnen zich tot 24 uur voor de vergadering bij de secretaris (Marieke Kremer) melden.
11 Uitreiking Pluim 2023
12 Rondvraag
13 Sluiting

Na afsluiting bieden we u nog een drankje aan in de bar.

* Binnenkort, nog vóór de ALV, kunt u de jaarrekening vinden op de website.
In de Dorpsbode van 17 februari komt het verslag van de ALV én de jaarrekening.

Praktische info

  • 6 februari 2024
  • 19:30 tot .